Het belang van financiële planning voor jou als dga!

/ Het belang van financiële planning voor jou als dga!
TERUG

Het belang van financiële planning voor jou als dga!

17-02-2021

Ons land kent ongeveer 260.000 directeur-grootaandeelhouders (dga’s). Van oudsher was de accountant veelal de vertrouwenspersoon en adviseur van de dga. De laatste jaren echter zien we dat deze rol meer en meer wordt opgepakt door de financieel planner.

Een financieel planner kijkt namelijk naar het totale plaatje, privé en zakelijk. Ofwel al je juridische, fiscale en economische puzzelstukjes. De financieel planner legt al deze puzzelstukjes op de juiste plaats en geeft je daarmee overzicht en inzicht in je totale financiële situatie. Dit eenvoudigweg omdat vanuit dit fundament begonnen kan worden met het oplossen van je financiële vraagstukken en risico’s en het bereiken van doelstellingen, wensen en dromen. Op deze wijze creëer je financiële rust voor nu en in de toekomst.

Beschik jij al over een goed financieel plan?
Uit diverse onderzoeken blijkt dat diegenen die over een financieel plan beschikken een betere controle hebben over hun financiën, betere financiële beslissingen nemen, doorgaans een positievere vermogensontwikkeling kennen en eerder hun privé- en ondernemingsdoelstellingen realiseren. Een financieel plan helpt je bij het optimaliseren van de totale juridische en fiscale situatie, zowel zakelijk als privé.

Planningsvraagstukken
Het aantal planningsvraagstukken is bijna oneindig, maar de volgende vragen kun je verwachten van een financieel planner. Deze vragen dienen om je te laten nadenken en te laten ervaren hoe belangrijk financiële planning is:

  • Heb je geld genoeg om 100 jaar oud te worden en je levensstijl van nu ook in de toekomst voort te zetten? Zo nee, wat is hiervoor nodig? Hoe dit te realiseren?
  • Past het huidige huwelijksgoederenregime wel bij je persoonlijke en financiële situatie?
  • Past je testament nog bij je huidige persoonlijke en financiële situatie? Betreft het hier zowel juridisch als fiscaal een optimaal testament? Zo nee, welk testament zou dan beter passen?
  • Beschik je al over een levenstestament? Dit laatste is vooral voor ondernemers van belang om de continuïteit van de onderneming te bewaken bij ziektes als Parkinson en Alzheimer.
  • In hoeverre wordt gebruikgemaakt van passende en optimale schenkingsfaciliteiten? Hierbij kan gedacht worden aan reguliere schenkingsmethoden, maar ook aan bijvoorbeeld schenken op basis van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Is er al nagedacht over toekomstige bedrijfsopvolging?
  • Moet er iets gebeuren om de financiële risico’s als invaliditeit en arbeidsongeschiktheid of faillissement af te dekken?
  • Wat gebeurt er met je onderneming mocht je plotsklaps overlijden en wat wil je dat er gebeurt?
  • Hoe vermogen op te bouwen en in welke fiscale box? Welk rendement en hiermee risico is nodig om bijvoorbeeld je levenslange inkomensdoelstelling te realiseren? Is het slimmer om vermogen op te bouwen in de bv of in privé, dan wel op een andere wijze?
  • Hoe is de onderneming en/of het onroerend goed gefinancierd? Is dit fiscaal en bedrijfseconomisch optimaal?
  • Wat is verstandiger: vermogen opbouwen of schulden aflossen

Antwoorden op dit soort vragen leiden er uiteindelijk toe dat de financiële middelen op je persoonlijke doelen kunnen worden afgestemd en je totale financiën worden geoptimaliseerd. Een financieel planner zal dit doen in overleg met andere professionals, zoals accountants, fiscalisten, vermogensbeheerders en notarissen. En zal je vanuit het hiervoor beschreven perspectief begeleiden en adviseren. De ervaring leert dat de vertrouwensrelatie tussen ondernemer en planner hierdoor op een steeds hoger niveau terechtkomt. De aanpak vanuit het proces van financiële planning helpt daarbij zeker!

Wil je weten wat financiële planning voor jou kan betekenen, neem dan gerust contact met ons op.

Heeft u vragen of opmerkingen?? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstand formulier.

Stuur ons een bericht