Financiële planning aan het einde van het jaar

/ Financiële planning aan het einde van het jaar
TERUG

Financiële planning aan het einde van het jaar

16-11-2022

Het is misschien lekker makkelijk om de laatste anderhalve maand van het jaar je aandacht voor de persoonlijke financiën op een laag pitje te zetten, echter voordat het jaar ten einde loopt is het essentieel om je financiën onder de loep te nemen. Door dit nu te doen, kun je optimaal profiteren van eventuele aftrekposten van dit jaar en plannen maken voor volgend jaar om jezelf te beter te positioneren voor een financieel fitte toekomst. Hier zijn enkele tips om je te helpen bij je financiële planning aan het einde van het jaar.

Optimaliseer de samenstelling van je box 3-vermogen

Als je geplande privé-uitgaven nog in 2022 doet, betaal je tot maximaal 1,97% van het betaalde bedrag minder inkomstenbelasting in box 3. Maar dan moeten de uitgaven wel een lager vermogen in box 3 of een omzetting in vermogensbestanddelen tot gevolg hebben die leiden tot een minder zware belastingdruk. Dit kun je doen door je spaarrekening (liquide buffer/noodfonds) aan te zuiveren met bijvoorbeeld vermogen uit je beleggingsportefeuille. Door dat te doen vóór 1 januari 2023 betaal je minder belasting in box 3.

Met dit in het achterhoofd, kun je de samenstelling van je box 3-vermogen optimaliseren. 'Schuif' je je vermogen heen en weer in een aaneengesloten periode van 3 maanden direct voor en  na de peildatum? Dan let op, dit kan de Belastingdienst zien als een vorm van misbruik. Het vermogen dat je hebt 'doorgeschoven' van bijvoorbeeld  je beleggingsportefeuille naar je spaarrekening, wordt dan genegeerd.

 

Maximaliseer je privé-pensioenbijdragen (lijfrente-inleg)

Of je nu wel of niet deelneemt aan een door de werkgever gesponsorde pensioenregeling, dit het moment om het maximale eruit te halen. Heel veel Nederlanders hebben het, heel weinig Nederlanders weten het: jaarruimte. Ook jij hebt waarschijnlijk jaarruimte. Dat betekent goed nieuws en slechts nieuws. Het slechte nieuws: je bouwt mogelijk te weinig pensioen op en loopt het risico om na je pensioen flink in inkomen terug te vallen. Het goede nieuws: je kunt er iets aan doen, door gebruik te maken van je jaarruimte. Niet alleen zal het maximaliseren van je jaarruimte helpen je pensioenaanspraken te vergroten, maar het levert je ook nog eens héél veel belastingvoordeel op. De betaalde inleg is aftrekbaar van je inkomen in box 1 tegen maximaal 49,5%.

 

Benut de algemene schenkingsvrijstellingen

Voor schenken bestaan diverse vrijstellingen. Ouders kunnen per kind in 2022 maximaal € 5.677 belastingvrij schenken, zonder voorwaarden. Voor anderen, zoals kleinkinderen, is het vrijgestelde bedrag € 2.274 in 2022. Je kunt deze bedragen gewoon overmaken. Je kunt, onder voorwaarden, ook eenmalig een hoger bedrag belastingvrij schenken. Vanzelfsprekend moet je het geld wel kunnen missen.

 

Benut de speciale schenkingsvrijstellingen

In 2024 worden de mogelijkheden voor het benutten van de zogenaamde jubelton beperkt. Deze schenkingsvrijstelling voor de eigen woning wordt in 2023 verlaagd tot een bedrag van € 28.947 en per 2024 helemaal afgeschaft. Was je toch al van plan geld te schenken voor de aankoop of verbouwing van de eigen woning of voor de aflossing van de eigenwoningschuld? Dan kun je de volledige vrijstelling van maximaal € 106.671 nog  benutten in 2022.

Ook de mogelijkheid om de vrijstelling over meerdere jaren te spreiden, verandert. Bij een schenking in 2022 kan een onbenut deel van de vrijstelling van € 106.671 nog onder de vrijstelling worden geschonken in 2023, maar niet meer in 2024. Voor een eerste schenking in 2023, komt de spreidingsmogelijkheid te vervallen.

De ontvanger van de schenking heeft 3 jaar de tijd om de schenking voor de eigen woning te besteden. Deze regeling blijft gehandhaafd voor schenkingen die gedaan zijn in 2022. Deze kunnen dus nog tot uiterlijk 2024 worden besteed aan de eigen woning.

 

Overweeg aan liefdadigheid te geven

Het einde van het jaar is een geweldige tijd om genereus te zijn. Giften aan erkende goede doelen zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor zover het belastbaar inkomen in box 1 hoger is dan circa € 69.399, is het belastingvoordeel van aftrekbare giften in 2021 maximaal 40%. In 2023 is dit percentage 36,93%.

 

Evalueer je zorgverzekering

Wanneer de maand december er aan komt is de kans misschien groot dat je het eigen risico van je ziektekostenverzekering hebt voldaan of je eigen niet verzekerde zorgkosten hebt moeten betalen waar je niet op had gerekend dan is het een goed idee om je basisverzekering met eigen risico of je aanvullende pakket opnieuw onder de loep te nemen.

Bij de zorgverzekering kan je een onderscheid maken tussen de basisverzekering en aanvullende verzekering. De politiek bepaalt het standaard eigen risico bij de basisverzekering. Het eigen risico bedraagt in 2022 en 2023 per volwassene 385 euro per jaar. Je mag kiezen voor een vrijwillig hoger eigen risico. Daarmee wordt de premie voor de basisverzekering lager. Of dat verstandig is, hangt natuurlijk af van jouw gezondheid en de vraag of je, wanneer je toch medische hulp nodig hebt, dit eigen risico financieel zelf kan dragen.

Bepaalde medische kosten vallen niet onder de basisverzekering. Wil je die toch verzekeren dan kan dat via een aanvullende verzekering. Dat geldt bijvoorbeeld voor de kosten van de tandarts voor volwassenen. Verzeker je die kosten niet via een aanvullende verzekering dan moet je die bij een bezoek aan de tandarts dus zelf betalen.

 

Bundel je zorgkosten

Zorgkosten zijn aftrekbaar voor zover ze boven een bepaald drempelbedrag uitkomen. Door zorgkosten in een jaar te clusteren komt u mogelijk eerder boven deze drempel uit. Als  uw belastbaar inkomen in box 1 hoger is dan € 69.399, is het belastingvoordeel in 2022 maximaal 40% en in 2023 maximaal 36,93%.

 

Raadpleeg je financieel adviseur

Je kunt met deze tips mogelijk profiteren van fiscaal voordeel. Maar misschien is deze laatste tip nog wel de belangrijkste. Het is namelijk belangrijk dat je jezelf bij het maken van keuzes niet alleen laat leiden door de fiscaliteit. Jouw keuzes en de gevolgen daarvan moeten immers passend zijn in jouw situatie en elke situatie is anders. Wij bekijken samen met jou je financiële situatie en bepalen het ideale financiële plan voor je unieke situatie. Neem vandaag nog contact met ons op om aan de slag te gaan.

Heeft u vragen of opmerkingen?? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstand formulier.

Stuur ons een bericht