De hiërarchie van financiële behoeften

/ De hiërarchie van financiële behoeften
TERUG

De hiërarchie van financiële behoeften

02-10-2020

Gedragswetenschapper Abraham Maslow schreef in 1943 "A Theory of Human Motivation", met het argument dat mensen wereldwijd worden beïnvloed door een "hiërarchie van behoeften".

Deze theorie van Maslow organiseert menselijke behoeften op vijf niveaus, waar aan de behoeften in de lagere regionen moet worden voldaan voordat ze naar het volgende niveau kunnen gaan. Aan de ene kant zijn er fysieke behoeften zoals slaap en onderdak, terwijl dat aan de andere kant waardering en zelfactualisatie zijn.

Maar de theorie van Maslow is ook van toepassing op onze financiële behoeften.

Wat zijn de vijf niveaus in de hiërarchie van financiële behoeften?

Basis behoeften:
Dekt voedsel, huisvesting en dagelijkse uitgaven. Ervoor zorgen dat de basisprincipes, inclusief onze fysiologische behoeften, financieel worden gedekt.

Financieel vangnet:
Dit dekt verzekeringen en een noodfonds om u voor te bereiden op onvoorziene gebeurtenissen en risico's. Als veiligheidskussen moet een noodfonds minimaal drie maanden levensonderhoud dekken in geval van een ongeval, een onverwacht gezondheids- of gezinsprobleem of het verliezen van een baan.

Vermogen opbouwen:
Dit omvat investeringen voor de lange termijn, het aflossen van kredieten en sparen voor pensioen. Op dit niveau verschuift de focus meer naar groei bezittingen voor succes op de lange termijn en een kans op een langer leven.

Financiële vrijheid:
Studiekosten voor de kinderen, aanvullend pensioensparen en vakanties zijn te vinden in deze categorie. Deze financiële behoeften zijn meer gekoppeld aan behoeften van aanzien, zoals zelfrespect en persoonlijke prestaties.

Nalatenschap:
Nalatenschap, erfbelastingplanning en bedrijfsopvolgingsplanning vallen allemaal binnen deze categorie en sluiten aan bij zelfactualisatie in de piramide van Maslow.

Uiteraard kunnen financiële behoeften verschuiven op basis van een bepaalde situatie. Maar als algemene vuistregel kan het volgen van dit pad helpen om een ​​blijvende wegwijzer voor het creëren van meer financiële gezondheid.

Het belang van vermogensopbouw

Om door de hiërarchie van financiële behoeften te navigeren komt het belang van een robuust financieel plan naar voren.

Vooral in tijden van onzekerheid hebben individuen en gezinnen een raamwerk nodig dat rekening houdt met veranderende levensomstandigheden, zoals een nieuwe baan of het kopen van een huis. En wanneer voor individuen en gezinnen elke trede van de financiële behoeftenpiramide hoger wordt, dienen ze ook te erkennen hoe hun tactiek mogelijk moet veranderen om hun financiële doelen zo goed mogelijk na te streven.

Door een sterker bewustzijn te creëren van financiële behoeften kan men beter geïnformeerde beslissingen maken, zowel op micro- als macroniveau - van dagelijkse aankopen tot investeringsbeslissingen op de lange termijn.

Heeft u vragen of opmerkingen?? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstand formulier.

Stuur ons een bericht